Máy móc thiết bị

Máy móc thiết bị

Luxhouse có đầy đủ máy móc và thiết bị để thực hiện các công trình xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế.